AVG Privacy Verklaring Z gebouw ​

Het Z gebouw, gevestigd aan Zaailand 106 8911 BN LEEUWARDEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact 

Adres: Zaailand 106, 8911 BN LEEUWARDEN
Telefoonnummer: +31 58 204 52 18
E-mailadres: team@z-gebouw.nl

Persoonsgegevens

Z gebouw verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Z Gebouw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van je betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Z Gebouw analyseert  jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Geautomatiseerde besluitvorming.
Z gebouw neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Z gebouw) tussen zit.

Het Z gebouw gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Mailchimp

Wordt gebruikt voor: klantcontact

Locica van systeem: Het registreren en verzenden van relevante informatie over de diverse diensten van het Z Gebouw, Grand Café Z en de Z Community.

Belang: Informatievoorziening over de activiteiten binnen het Z gebouw.
Gevolgen voor betrokkene: Een contact van het Z gebouw zal via dit portaal berichtgeving ontvangen.

Excact

Wordt gebruikt voor: Facturering, Offrering, Klantcontact, Bestellingen, Boekhouding Locica van systeem: Op basis van verlooptijden en/of contracttermijnen worden geautomatiseerd notificaties, facturen en herinneringen verstuurd.

Belang: Voor een adequate administratie en het voldoen aan wettelijke verplichting voor Z Gebouw

Gevolgen voor betrokkene: Een gast/afnemer van het Z gebouw zal via dit portaal berichtgeving ontvangen

E Factuur direct

Wordt gebruikt voor: Facturering, Offrering, Klantcontact, Bestellingen, Boekhouding Locica van systeem: Op basis van verlooptijden en/of contracttermijnen worden geautomatiseerd notificaties, facturen en herinneringen verstuurd.

Belang: Voor een adequate administratie en het voldoen aan wettelijke verplichting voor het Z gebouw

Gevolgen voor betrokkene: Een gast/afnemer van het Z gebouw zal via dit portaal berichtgeving ontvangen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Personalia

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

Adresgegevens

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

Contactgegevens (Telefoonnummer, E-mailadres)

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

Betaalgegevens (Bankrekeningnummer)

Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd Reden: Wettelijke verplichting belastingdienst

Technische gegevens (IP-Adres, Activiteitenlog)

Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd Reden: Het loggen van acties die betrekking hebben op de dienstverlening van de klant. Dit is voor het herkennen en uitsluiten van eventueel ongeoorloofd gebruik of misbruik door derden. Grand Café Z wil in staat zijn om haar klanten te beschermen tegen misbruik door derden en bij eventueel misbruik uitleg te kunnen geven over hoe, wat, wie (indien mogelijk) en wanneer.

Persoonsgegevens (Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats)

Bewaartermijn: Maximaal 4 weken Reden: Indien je een verzoek indient in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Z gebouw verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Z gebouw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Z Gebouw gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Z Gebouw, gevestigd aan Zaailand 106 8911 BN LEEUWARDEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.

Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.

Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Naam
_ga
Soort

Analytisch

Doel

Deze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven verbeteren. De details worden toegelicht op deze webpagina van Google:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie­usage Zie ook onder het kopje Google analytics hiervoor.

Bewaartermijn

2 jaar (zie link)

Naam

_pk*

Soort

Analytisch

Doel

We gebruiken deze cookies om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven verbeteren.

Bewaartermijn

2 jaar (zie link)

Naam

PHPSESSID

Soort
Functioneel/ personificatie
Doel

Dit cookie gebruiken we om je bezoek bij te houden. Zo weten we bij de volgende pagina die je ophaalt dat jij dezelfde persoon bent die de vorige pagina bekeek. Hierdoor weten we bijvoorbeeld dat je bent ingelogd.

Bewaartermijn

browsersessie

Naam

optimizelyEndUserId

Soort

Analytisch

Doel

Dit cookie wordt gebruikt voor A/Btesting en bevat een uniek user id. De cookie is een combinatie ban timestam en een uniek (willekeurig nummer). Er wordt geen informatie over de site of gebruiker opgeslagen.

Bewaartermijn

10 jaar

Naam

optimizelyBuckets

Soort

Analytisch

Doel

Dit cookie slaat JSON van een a/b test experiment en de variant die de bezoeker te zien krijgt op. Deze cookie zorgt er voor dat de gebruiker een herhaal bezoek dezelfde variant van de test te zien krijgt.

Bewaartermijn

10 jaar

Naam

optimizelySegments

Soort

Analytisch

Doel

Dit cookie wordt gebruikt voor A/Btesting. Dit cookie slaat de JSON van de bezoekers doelgroep en dimensie (bijvoorbeeld browser, campagne, device source of custom dimensie)

Bewaartermijn

10 jaar

Naam

optimizelyRedirect

Soort

Analytisch

Doel

In het geval van een redirect a/b test wordt in deze cookie de origineel verwijzende URL. Deze cookie helpt bij het detecteren van de redirect.

Bewaartermijn

15 seconden

Naam

optimizelyPendingLogEvents

Soort

Analytisch

Doel

Dit cookie wordt gebruiker voor A/Btesting. Dit cookie wordt gebruikt als cache voor een gebruikers actie tussen tracking calls. Op het moment dat er een tracking call gemaakt wordt, wordt de cookie verwijderd. Dit om zeker te zijn dat alle gebeurtenissen gemeten worden als een gebruiker snel diverse acties op een rij uitvoert.

Bewaartermijn

15 seconden

Naam

NREUM

Soort

Analytisch

Doel

Monitort de laadtijden bij van de pagina en externe bestanden (CSS, Javascript, afbeeldingen). Dit ter verbetering van de website.

Bewaartermijn

browsersessie

Naam

NRAGENT

Soort

Analytisch

Doel

Identificatie cookie om anonieme gegevens bij over de browser bij te houden tijdens het bezoek, dit ter verbetering van de website.

Bewaartermijn

browsersessie

Naam

JSESSIONID

Soort

Analytisch

Doel

Dit cookie wordt bij sommige vacatures ingesteld om te bepalen op welke vacaturesite je deze hebt gevonden. We gebruiken dit in analyses om vast te stellen hoe goed onze samenwerking met andere vacaturesites is.

Bewaartermijn

5 jaar

Z Gebouw onderneemt geen enkele poging om de identiteit van degenen die onze website bezoeken te achterhalen de data die we op deze site verzamelen, zullen we niet linken aan andere informatiebronnen waardoor we mogelijk achter de identiteit van de bezoeker zouden kunnen komen. Indien we de persoonlijke identiteit of persoonlijke informatie van een bezoeker willen weten, zullen we daar steeds open en duidelijk over zijn. We zullen in een dergelijk geval duidelijk vermelden dát we informatie verzamelen en wat we daarmee beogen te doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door z Gebouw en heb  je  het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jouw of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van  jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar team@z-gebouw.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou gedaan is, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Z gebouw wil jou er tevens op wijzen dat jij de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Z Gebouw neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice +31 58 204 52 18 of via team@z-gebouw.nl

Sluit Menu